• Tarieven

  Het lidmaatschap loopt bij VV Tollebeek  per seizoen t.w. van 01 juli tot en met 30 juni.

   

   

  De tarieven voor 2019/2020 zijn:

  -        4 t/m 5 jaar:  € 25,--

  -        6 t/m 11 jaar:  € 93,--

  -        12 t/m 18 jaar:  € 111,--

  -        Ouder dan 18 jaar:  € 162,--

  -        35+ voetbal: € 50,--

  -        Alleen zaallid:  € 70,--

  -        Veld én zaallid:  € 210,--

   

  De contributie wordt per kwartaal middels automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt aan het eind van elke eerste maand van het bewuste kwartaal.

   

  Uitschrijven kan bij VV Tollebeek op twee momenten, te weten voor 01 juni én voor  01 december.  Met inachtneming van de statutaire opzegtermijn van vier weken dient u zich dus vóór 01 mei resp. 01 december af te melden voor het daaropvolgende halve jaar. Meldt u zich niet vóór één van deze data af dan blijft u automatisch het eerste halve jaar nog lid. 

  Om U af te melden volstaat een email naar: secretaris@vvtollebeek.nl

  Met vermelding van volledige naam, adres en geboortedatum.

  De verstuurdatum geldt als afmelddatum!