• Tarieven

  Het lidmaatschap loopt bij VV Tollebeek  per seizoen van 1 juli t/m 30 juni. De Algemene Ledenvergadering heeft eind 2022 besloten de contributie te verhogen met 2% in januari 2023 en nogmaals 2% in januari 24. Redenen hiervoor zijn de inflatie en de verwachte huurverhoging door Stichting MFC. Dit resulteert in de hieronder weergeven contributietarieven.

  Lidgroep

  Kwartaal 1 en 2

  2023-24

  Kwartaal 3 en 4

  2023-24

  Jaarcontributie

  2023-24 (2022-23)

  4 t/m 5 jaar (kabouters)

  € 7.01

  € 7.15

  € 28.23 (€ 27.50)

  6 t/m 11 jaar (pupillen)

  € 26.09

  € 26.61

  € 105.40 (€ 102.30)

  12 t/m 18 jaar (junioren)

  € 31.14

  € 31.76

  € 125.81 (€ 122.10)

  Ouder dan 18 jaar (senioren)

  € 45.44

  € 46.35

  € 183.58 (€ 178.20)

  Alleen zaallid

  € 19.64

  € 20.03

  € 79.35 (€ 77.00)

  Veld én zaallid

  € 58.91 (korting € 6.17)

  € 60.09 (korting € 6.29)

  € 238.00 (€ 231.00)

  35+

  € 14.03

  € 14.31

  € 56.66 (€ 55.00)

   

  De contributie wordt per kwartaal middels automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt aan het eind van elke eerste maand van het bewuste kwartaal (uiterlijk het einde van elke tweede maand).

  Uitschrijven kan bij VV Tollebeek op twee momenten: voor 1 mei én voor 1 december kunt u zich afmelden voor het daaropvolgende halve jaar. Meldt u zich niet vóór één van deze data af dan blijft u automatisch het eerste halve jaar nog lid. 

  Om U af te melden volstaat een email naar: secretaris@vvtollebeek.nl met vermelding van volledige naam, adres en geboortedatum. De verstuurdatum geldt als afmelddatum!