• Tarieven

  Het lidmaatschap loopt bij VV Tollebeek  per seizoen t.w. van 01 juli tot en met 30 juni. De contributietarieven zijn per ingang van 01-01-2022 verhoogd.

   

  Vanaf 01-01-2022 zijn de tarieven per jaar:

  -        4 t/m 5 jaar:  € 27,50

  -        6 t/m 11 jaar:  € 102,30

  -        12 t/m 18 jaar:  € 122,10

  -        Ouder dan 18 jaar:  € 178,2

  -        35+ voetbal: € 55,--

  -        Alleen zaallid:  € 77,--

  -        Veld én zaallid:  € 231,--

   

  De contributie wordt per kwartaal middels automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt aan het eind van elke eerste maand van het bewuste kwartaal.

   

  Uitschrijven kan bij VV Tollebeek op twee momenten. Voor 01 mei én voor 01 december kunt u zich afmelden voor het daaropvolgende halve jaar. Meldt u zich niet vóór één van deze data af dan blijft u automatisch het eerste halve jaar nog lid. 

   

  Om U af te melden volstaat een email naar: secretaris@vvtollebeek.nl

   

  Met vermelding van volledige naam, adres en geboortedatum.

  De verstuurdatum geldt als afmelddatum!