• Leidersprotocol

  Leidersprotocol

   

  Het leiden van een team van VV Tollebeek

  U bent voor de kinderen als leider een voorbeeld. Zorg ervoor dat uw gedrag als leider ook het gedrag is waar uw spelers en hun ouders trots op zijn.

   

  Samenstelling van het team

  De samenstelling van de teams gebeurt door het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), in overleg met de Jeugdcoördinatoren.

  In een bijeenkomst aan het einde van het seizoen wordt de samenstelling van het team aan de leiders bekend gemaakt. Hier kunnen wijzigingen in aangebracht worden op aanbevelen van de trainer/leider.

   

  Het wedstrijdschema

  De leider ontvangt het wedstrijdschema van het Jeugdbestuur. Vervolgens maakt de leider een speelschema, een vervoers- en wasschema en verspreidt dit onder de ouders/verzorgers/spelers. Hiertoe verzamelt hij/zij de e-mail adressen en telefoonnummers. Daarnaast is het handig om een whattsapp groep aan te maken.

   

  Afmelden

  Spelers dienen zich tijdig bij hun leider af te melden als ze niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, opdat tijdig voor vervanging kan worden gezorgd. Bij voorkeur en indien mogelijk dient afmelding uiterlijk donderdag voor de wedstrijd te gebeuren.

   

  Een incompleet team

  Als een team over onvoldoende spelers beschikt, kan een beroep worden gedaan op lager ingedeelde teams binnen de eigen leeftijdscategorie (JO10-1 leent van JO10-2, JO11-1 leent van JO11-2 enz.) Teams waarop een beroep wordt gedaan, moeten hun medewerking verlenen.

   

  mDWF

  Vanaf het seizoen 2017-2018 is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF). Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app mogelijk zijn. De wedstrijdzaken-app is te downloaden via de Apple-store of Google Play. Registratie (inloggen) moet via het emailadres welke je hebt opgegeven bij de ledenadministratie. Registreren is niet nodig als je reeds via Voetbal.nl geregistreerd bent. Je kunt je Voetbal.nl account (KNVB account) ook gebruiken om in de Wedstrijdzaken app in te loggen.  

  Vanaf de leeftijdscategorie O8 zorgt de leider van het team ervoor dat het mDWF wordt ingevuld.

  Vanaf de leeftijdscategorie O7 dienen ook de uitslagen van de wedstrijd te worden ingevuld in het mDWF. In de bestuurskamer ligt een lijst klaar waarop alle wedstrijden staan vermeld. Hierop dient door de spelbegeleider/scheidsrechter of de leider de uitslag te worden ingevuld waarna iemand van het bestuur of het jeugdbestuur alle uitslagen in het mDWF kan zetten.

   

   

  De wintermaanden

  Tijdens iedere winterstop wordt in de Toernooihal in Creil een zaalvoetbalcompetitie georganiseerd.

  Ook nu is het van belang om een vervoers- en wasschema te maken en de gang van zaken in de zaal kort te beschrijven (o.a. regels en speeltijden).  

   

  Afspraken in de kleedkamer

  Bij thuiswedstrijden dienen spelers op de afgesproken tijd met de teamleiders in de kleedkamer aanwezig te zijn.

  Het is handig om af te spreken dat alle spullen in de tas worden gestopt, de tas op de bank wordt gezet met de schoenen/laarzen eronder.

  Douchen na de wedstrijd is verplicht. Voor meisjes in een gemengd team zorgt VV Tollebeek ervoor dat bij thuiswedstrijden de gelegenheid is apart te douchen.

  Eén van de leiders zorgt er voor dat de vuile kleding wordt verzameld in de kledingtas.

  Eén van de leiders zorgt er voor dat de kleedkamer schoon achter wordt gelaten.

   

  Wedstrijd verzetten

  Het verzetten van een wedstrijd dient altijd in overleg met de Jeugdcoördinator plaats te vinden. De Jeugdcoördinator overlegt met het HJO en de wedstrijdsecretaris over het eventueel doorschuiven van de wedstrijd naar een andere datum/tijd. De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de tegenpartij en stelt de leiders op de hoogte.

   

  Inhaalwedstrijden, wedstrijden die door afgelasting naar een andere datum/tijd  zijn verplaatst, worden ingepland door de wedstrijdsecretaris van VV Tollebeek. Hij/zij is verantwoordelijk voor de communicatie naar de teamleiders. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar de spelers en/of ouders.

  Het komt voor dat inhaalwedstrijden op een dag door de week worden ingepland. Een teamleider kan een inhaalwedstrijd niet op eigen initiatief afzeggen. Ook hier geldt dat dit altijd in overleg met de Jeugdcoördinator dient plaats te vinden.

   

  Afgelastingen

  Bij clubgebonden afgelastingen (VV Tollebeek of tegenstander) en overige zaken op het gebied van communicatie naar spelers en ouders vormt de website van VV Tollebeek (https://www.vvtollebeek.nl/) het belangrijkste medium. De leider(s) van het team dienen daarop de afgelasting telefonisch of anderszins door te geven aan de spelers.

  Algehele afgelastingen (regio) worden afgekondigd door de KNVB. Als daarvan sprake is, worden teamleiders daarvan NIET automatisch op de hoogte gebracht door het wedstrijdsecretariaat. Bekijk vrijdagavond voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd zelf de betreffende informatiebronnen en doe een melding naar de spelers. Eén van de informatiebronnen is de website van Voetbal.nl

   

  Organisatie voor de wedstrijd

  Op tijd aanwezig zijn

  Verdeling kleedkamers controleren

  Eigen spelers opvangen

  Opvang tegenstander en toewijzen kleedkamer

  Leiders tegenstander koffie aanbieden van de club

  Vanaf de JO8 wedstrijdformulier (mDWF) invullen

   

  * Bij uitwedstrijden vertrekken teams op de afgesproken tijd met de teamleiders vanaf de parkeerplaats van het MFC ‘De Pionier’. In het kader van de teambuilding is de bedoeling dat alle spelers van een team bij een uitwedstrijd gezamenlijk vanaf de parkeerplaats vertrekken.

  * Spelers/Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar een uitwedstrijd. Eén van de teamleiders stelt hiervoor een vervoersschema op.

  * Elk jeugdteam kan op zaterdagochtend ballen en hesjes van VV Tollebeek in bruikleen krijgen voor het inspelen. Deze ballen en hesjes dienen door de trainer/coach/leider opgehaald te worden in het materiaalhok uit de eigen locker. Na gebruik dient de trainer/coach/leider de ballen en hesjes zo snel mogelijk na de wedstrijd te retourneren in het materiaalhok.

   

  Organisatie tijdens de wedstrijd

  Organisatie van de wisselspelers

  Vanaf de JO13 zorgen voor een grensrechter

  Positief coachen

  Hanteer de regels rond ‘normen en waarden’

  * Tijdens de wedstrijden dienen ouders/toeschouwers  achter de hekken te blijven (niet in de dug-out of op de middellijn).

   

  Organisatie na de wedstrijd

  De spelers geven de tegenstanders een hand

  Bedank de scheidsrechter en de leider(s) van de tegenstander

  Evt. invullen mDWF

  Toezicht houden tijdens het douchen

  Controleren of kleding en materiaal van de club weer compleet is

  Bij uitwedstrijden vertrekken de leiders als laatste om er zeker van te zijn dat alle kinderen ook mee terug zijn gegaan met 1 of meerdere ouders.