• Jeugdbeleidsplan

  VV. Tollebeek

   

  2009/2013

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan trainen en aan wat voor kwalificatie  de spelers en trainer moeten voldoen om naast de spelvreugde ook de kwaliteit van de spelers te vergroten.

  Door structuur aan te brengen binnen de vereniging kunnen de prestaties omhoog.

                                                                                                                                        BLZ.

  1. Inhoudsopgave                                                                                                                2

   

  1.0  Organisatie vv Tollebeek                                                                                       3

  1.1  Hoofdbestuur                                                                                                4

  1.2  Jeugdbestuur                                                                                                 4

  1.3  Technische Commissie                                                                                 4

  1.4  Selectiejeugdcoördinator                                                                              4

  1.5  Jeugdcoördinator                                                                                          4

  1.6  Seniorcoördinator                                                                                         4

  2.0  Uitgangspunten  jeugdtraining                                                                              5

  3.0  doelstellingen                                                                                                           5

  3.1  algemeen                                                                                                       5

  3.2  sportief                                                                                                          5

  4.0  Cursussen                                                                                                                 6

  5.0  Trainingsplan en trainers                                                                                      6

  5.1  Het waarom van het jeugdopleidingsplan                                                    6

  5.2  de jeugdtrainer                                                                                              7

  5.3  rekruteren van trainers                                                                                  7

  5.4  taken van trainers                                                                                          8

  5.5  selectieprocedure van spelers                                                                       8

  5.6  Het trainen van pupillen en junioren en daarbij behorende doelstellingen       8

  6.0       F-pupillen                                                                                                           9

  7.0       E-pupillen                                                                                                           11

  8.0       D-pupillen                                                                                                           14

  9.0       C-junioren                                                                                                          17

  10.0        B-junioren                                                                                                          19

  11.0        A-junioren                                                                                                         21

  12.0        Overgang junioren naar senioren                                                                   23

  13.0        Beleid eerste en tweede Elftal                                                                          23

  Bijlage: Trainingsopbouw                                                                                                    24                                                                                                                                        

   

  1.0 Organisatie vv Tollebeek.

   

   

  Hoofdbestuur

   

  Jeugdbestuur

   

  Technische commissie.

   

  Coördinatoren

   

              Selectiecoördinator, C1, D1, E1, F1

              Jeugdcoördinator overige niet selectieteams.

              Seniorencoördinator (Hoofdtrainer) 1e selectie, A1, B1

   

   

  Trainers.

   

              Jeugdselectie trainers

              Jeugdtrainers

              Seniorenselectietrainer

   

   

   

  Leiders.

    

  1.1 Hoofdbestuur.

   

  Eindverantwoordelijk voor de gehele vereniging.

   

   

  1.2 Jeugdbestuur

   

  Eindverantwoordelijk voor de gehele jeugdvereniging.

   

   

  1.3 Technische commissie:

   

  1 lid van hoofdbestuur.

  1 lid van jeugdbestuur

  Selectiejeugdcoördinator

  Hoofdtrainer ( adviserende rol)

   

  De technische commissie houdt zich bezig met het technische beleid van v.v. Tollebeek. Hoofdtrainer heeft hierin een adviserende rol. Het beleid wordt bepaald door de andere 3 personen. Zij gaan na of het beleidsplan werkt of moet worden aangepast. Zij vergaderen ongeveer drie keer per jaar.

   

   

  1.4 Selectiejeugdcoördinator.

   

  Is zowel beleidsbepalend, als in de praktijk werkzaam. Hij is  nauw betrokken bij het technische beleid en het werk van de jeugdselectietrainers.

   

  Enkele werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

   

  • Aanspreekpunt voor de selectieteams.

   

  • Ziet erop toe dat jeugdselectietrainer zijn taak naar behoren uitvoert.

   

  • Neemt selectieprocedure voor zijn rekening.

   

   

  1.5 Jeugdcoördinator.

   

  • Verantwoordelijk voor niet selectieteams.

   

  • Aanspreekpunt voor leiders/trainers.

   

   

   

  1.6 Seniorencoördinator. (Trainer Tollebeek 1)

   

  Begeleid trainers A1 en  B1

   

   

  2.0 Uitgangspunten jeugdtraining

   

  • Opleiding in het voetbal staat voorop. Het resultaat komt op tweede plan. Het leveren van prestaties ontstaat dus na de opleiding. Is dit niet het geval dan gaat opleiding ten gronde aan prestatiezucht.

   

  • Doel van voetbalspel is positief voetbal en doelpunten maken. Dus aanvallend voetbal, vanaf D-pupillen tot met A-junioren in een 1:4:3:3 systeem. Hierop volgend dus ook Tollebeek 1.

   

  • Jeugdtraining moet in eerste plaats gebaseerd zijn op spelplezier en techniek. In beweging en onder weerstand.

   

  • Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard met inachtneming van de geestelijke en lichamelijke kwaliteiten.

   

  • Een jeugdspeler ontwikkelt zich op jonge leeftijd sterk. Geef hem dus geen vaste positie maar laat hem/haar op vele plaatsen spelen in het elftal. Passen in C junioren kunnen specifieke kwaliteiten worden toegepast.

   

  • De jeugdopleiding moet op de begroting komen. En moet dan geen sluitpost zijn, maar de hoogste prioriteit verdienen.

   

   

   

   

  3.0 Doelstellingen.

   

  3.1 Algemeen.

   

  * Door meer gerichte trainingen binnen de diverse leeftijdsgroepen, komen tot goede selectiegroepen. Hierdoor kan een juiste doorstroming plaats vinden van F pupillen naar A junioren.

   

  * Via goede jeugdopleiding voldoende spelers uit eigen jeugd opleiden tot eerste elftal spelers. Hierdoor kan in de toekomst eerste elftal in volwaardige derde klasse spelen.

   

  3.2 Sportieve doelstelling.

   

  Team               2010/2011                  2011/2012                 2012/2013                    2014

  F1                    2e klasse                     1e klasse                     1e klasse                      1e klasse

  F2                    2e klasse                     2e klasse                     1e klasse                      1e klasse

  F3/F4              3e klasse                     3e klasse                     3e klasse.                     2e klasse

  E 1                  2e klasse                     1e klasse                      1e klasse                      1e klasse

  E2/E3              3e klasse                      2e klasse                      2e klasse                      1e klasse

  D1                   2e klasse                     1e klasse                     1e klasse                      1e klasse

  D2                   2e klasse                     2e klasse                     2e klasse                      1e klasse

  C1                   3e klasse                     2e klasse                     1e klasse                      1e klasse

  C2                   3e klasse                     3e klasse                     2e klasse                      2e klasse

  B1                   3e klasse                     3e klasse                     2e klasse                      1e klasse

  A1                   3e klasse                     3e klasse                     2e klasse                      1e klasse

  Sen 1               5e klasse                     4e klasse                     4e klasse                      3e klasse

  Sen 2                res 3e kl.                    res 3e kl.                     res 2e kl.                      res 2e kl.

   

   

  Overgang van A juniorenspelers: dat vanaf seizoen 2011/2012 er structureel minimaal 3 spelers de stap naar 1 e elftal maken en dat 3 spelers minimaal de stap naar 2 e elftal maken.

   

  4.0 Cursussen

   

  A, B, C trainers volgen minimaal juniorencursus.

  D, E, F trainers volgen minimaal pupillencursus.

   

  Streven moet zijn dat vanaf 2011-2012 alle trainers aan deze eisen voldoen of voornemens zijn de cursus te volgen.

   

  5.1 Het waarom van het jeugdopleidingsplan?

   

  Kwaliteit van de voetballers binnen onze vereniging  verbeteren.

  Uiteindelijk doel is verbeteren van voetbal. Dus spelen van aanvallend aantrekkelijk voetbal.

   

  Eisen hieraan gesteld.

   

  Jeugdplan dient de jeugdopleiding over meerdere jaren vorm te  geven. De trainers en jeugdleiders tijdens de uitvoering in staat stellen doelbewust en taakgericht conform de gestelde voorwaarden te werken.

   

  * Gebaseerd te zijn op lange termijn.

  * Te passen binnen het verenigingsleven.

  * Flexibel te zijn: aanpassingen moeten te allen tijde      doorgevoerd kunnen worden.

   

  Trainingsintensiteit.

   

  A tot met D traint 2 x per week.

  E1 2 x per week

  F1 2 x per week.

  E2, E3 mogelijkheid tot 2 x per week trainen.

  De rest van de jeugd traint 1 x per week.

   

  Gezien de beperkte trainingsmogelijkheden is er verplichting voor senioren, dames en A junioren pas te kunnen trainen vanaf 20.00 uur.

  Alleen in overleg wordt hiervan afgeweken.

   

   

  5.2 De jeugdtrainer.

   

  Eisen waaraan een jeugdtrainer moet voldoen.

   

  • opvoedingsverantwoordelijke taak op gebied van voetbal.  Algemene taak: ontwikkeling jeugdvoetballers, sportiviteit, beter voetbal.
  • Functie is onderwijzend en vormend.

  Hij moet de voetbaltechnische vaardigheid opvoeren.

  Hij moet op de jeugdspelers als persoon een gunstige invloed uitoefenen.

   

   

  • Jeugdtrainer dient bij voorkeur over een goede eigen voetbalvaardigheid te beschikken. Techniek is namelijk het uitgangspunt. Het eigen voorbeeld van de trainer bij het aanleren van bewegingen met de bal zal daardoor een extra stimulans zijn voor de jeugdspeler.
  • Daarnaast moet hij bereid zijn tot volgen van cursussen.

   

   

  5.3 Aanwijzen of rekruteren van trainers.

   

  Volgorde van aanstelling.

  • gediplomeerde trainers ( of aantoonbaar aantal trainingsjaren bij voetbalvereniging Tollebeek)
  •  (Oud) of selectiespelers die trainerscursus gaan volgen.
  • Ongediplomeerde trainers bereiden tot volgen van een cursus.
  • ( Oud) of selectiespelers die geen opleiding willen volgen.
  • Ongediplomeerde trainers die geen opleiding willen volgen.

   

  Voor zowel aanstelling als de toewijzing geldt dat beschikbaarheid op de zaterdag doorslaggevend is.

  Trainers dienen zoveel mogelijk uit eigen vereniging te komen.

   

   

   

  5.4 Taken van trainers.

   

  • Geven van trainingen.
  • Initiatief nemen voor regelen van oefenwedstrijden.
  • Begeleiding van het team op zaterdag.
  • Controle op haalbaarheid van doelstelling per leeftijdscategorie.
  • Contact houden met jeugdcoördinator en/of selectiecoördinator.
  • Bijwonen van trainersvergadering ( 3 x per jaar)

   

   

   

  5.5 Selectieprocedure

   

  Selectie teams worden in nauw overleg samengesteld door de trainers, leiders en jeugdcoördinatoren.

  Coördinatoren hebben eindoordeel.

   

   

  5.6 Het trainen van pupillen en junioren en daarbij behorende doelstellingen.

   

   

  Wat wordt er van de trainers verwacht?

   

  Waaraan moet de jeugd voldoen?

   

  Wat wordt er van de leider verwacht?

   

  Wat is het uiteindelijke doel?

   

  Trainingsintensiteit?

   

  Indeling pupillen?

   

  Waaraan dient een trainer te voldoen?

   

  Waaraan dient een leider te voldoen?

   F pupillen  ( leeftijd 6-8 jaar)

   

  Kenmerken: erg op zichzelf gericht. Beweeglijk, minder zelfstandig.

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

   

  *Technisch:

  Leren omgaan met de bal.

  Veel balcontacten.

  Alles met de bal.

  Variatie in oefenvormen.

  Links/rechts oefenen.

  Overspelen korte afstand binnenkant van de voet.

  Dribbelen met de bal zowel links rechts.

  Passeren van de tegenstander.

  Zoveel mogelijk spelers tegelijk bezig. ( Bijvoorbeeld afwerkvorm, zodra is afgewerkt de bal meenemen en dan door pionnen dribbelen).

  Zoveel mogelijk herhalen van trainingen.

  Er moet iets te winnen zijn ( wedstrijdelement in oefening)

   

  *Fysiek: Nvt.

   

  *Tactisch:

  Verdediging/aanval herkennen.

   

  *Mentaliteit:

  Doorzetten verdediging/aanval en visa versa.

  Sportief zijn.

  Wat je moet proberen te voorkomen in de trainingen:

   

  Wachtrijtjes

   

  Passiviteit in de vorm.

   

   

   

  Doelstelling: waaraan een F pupil moet voldoen als hij overgaat naar E pupillen:

   

  *Technisch:

  Zowel links als rechts kunnen schieten.

  Dribbelen met links en rechts.

  Passeren

  Stoppen van de bal met de voetzool/binnenkant

  Korte afstand overspelen.

   

  *Tactisch:

  Herkennen verdediging/aanval

   

  *Mentaliteit:

  Doorzetten, dus verdediging / aanval niet opgeven.

  Sportief.

   

  Taak van Coach/ Leider:

  Altijd positief zijn.

  Plezier staat voorop.

  Benoem de dingen die goed gaan.

  Geen geschreeuw langs de kant daar is de rust voor. Je bereikt de kinderen toch niet.

  Geen opstellingen: dit komt vanzelf.

  Geen resultaatvoetbal, want het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden.

  Spelers moeten lekker kunnen voetballen. Doelpunten maken is leukste wat er is.

  Kluitjesvoetbal is geen enkel probleem.

  Spelers zijn erg gericht op zichzelf, dus lekker laten pingelen; overspelen komt vanzelf.

  Keepers omwisselen: geen vaste keeper, alleen als deze niet anders wil.

   

   

  Uiteindelijke doel?

  Dat de spelers beter worden, maar vooral veel plezier beleven aan het spelletje.

  Dat F1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen.

   

   

  Trainingsintensiteit?

  F1  liefst 2 keer trainen.

  Is dit niet mogelijk dan eventueel 1,5 uur trainen.

  F2 en lager trainen 1 x 1 uur per week.

   

  Indeling:

  Spelersgroep maximaal 9 spelers.

   

  De spelers van F1 bestaan allemaal uit laatste jaars F-spelers.  Uitzonderingen zijn spelers die buitengewoon goed zijn en er bovenuit steken.

  F2 bestaat uit de overgebleven speler die laatste jaar F spelers zijn, aangevuld met andere F spelers.

   

  Alle F teams dienen te beschikken over 2 leiders. Voorkeur gaat uit naar een trainer die zowel traint als coacht.  Dit geldt zeker voor F1. Vanaf seizoen 2011/2012 dient dit verplicht te zijn.

   

   

  Doorschuiven spelers.

  F1 haalt spelers uit F2. F2 uit F3 etc.

  Afwijken hiervan dient te worden overlegd met coördinatoren.

   

  Trainer

  Trainer van F pupillen dient deel te nemen aan Pupillencursus van de KNVB. ( Zie bijgevoegde bijlage.

  Bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur + gedeelte praktijk.

  De trainer van F1 volgt de cursus pupillentrainer.

   

  Leider: Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek.

   

   

  E pupillen  ( leeftijd 8-10 jaar)

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

   

  *Technisch:

  Veel balcontacten.

  Alles met de bal.

  Variatie in oefenvormen.

  Links/rechts oefenen.

  Dribbelen met de bal zowel links rechts.

  Passeren van de tegenstander.

  Zoveel mogelijk spelers tegelijk bezig. ( Bijvoorbeeld afwerkvorm, zodra is afgewerkt, de bal meenemen en dan door pionnen dribbelen.

  Zoveel mogelijk herhalen van trainingen.

  Dribbelen met richtingsveranderingen.

  Wegdraaien van de tegenstander met kapbeweging, zowel binnenkant als buitenkant.

  Passen van de bal met de wreef over 15 meter, zowel links als rechts.

   

  *Fysiek:

  Lichaam erin durft zetten.

   

  *Tactisch:

  Handelen in relatie tot positie.

  Kunnen samenspelen en het overspelen zien.

  Ruimtes benutten: meer overzicht.

   

  *Mentaliteit:

  Niet opgeven/altijd willen winnen.

   

   

  Wat je moet proberen te voorkomen in de trainingen:

   

  Wachtrijtjes

   

  Passiviteit in de vorm.

   

   

  Geen rondjes laten lopen, alles met de bal.

   

   

  Doelstelling waaraan een E pupil moet voldoen als hij overgaat naar D pupillen.

   

  *Technisch:

  Links en rechts kunnen voetballen. Zowel kunnen passen, schieten als dribbelen.

  Passeren

  Stoppen van de bal met de voetzool/binnenkant

  Kunnen passen over afstand van 15 meter met wreef. ( links /rechts ).

   

  *Tactisch:

  Weten wat aanvallen en verdedigen inhoudt.

  Kunnen samenspelen.

  Overspelen kunnen zien.

   

  *Mentaliteit:

  Niet opgeven, willen winnen.

   

  *Fysiek:

  Lichaam durven gebruiken.

   

  Taak van Coach/ Leider:

  Altijd positief zijn.

  Plezier staat voorop.

  Benoem de dingen die goed gaan.

  Geen geschreeuw langs de kant; daar is de rust voor. Je bereikt je kinderen toch niet.

  Spelers zullen meer hun positie herkennen. Dus hier kan je meer naar handelen.

   

  Aanvallend voetbal.

  Vaste speelwijze. Afhankelijk van niveau kun je hiervan afwijken..  Doelpunten maken belangrijker dan resultaat. Spelen om beter te worden.

   

  Opstelling:  1:2:1:1:2

  Voorbeeld.

   

                                       --------------------   

                                                 Doel

                                                 x         

   

                          x                                             x                                                        

   

                                                 x                     

                                    

                                    

                                                  x                                                       

   

                          x                                             x

   

   

   

  Spelers zijn nog steeds erg gericht op zichzelf dus lekker laten pingelen, overspelen komt vanzelf. Keepers meer gevormd dus vaste keeper geen probleem.

   

  Uiteindelijke doel?

  Dat de spelers beter worden, maar vooral veel plezier beleven aan het spelletje.

  Dat E1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen.

   

  Trainingsintensiteit?

  E1 pupillen 2 keer trainen.

  E 2/E3 mogelijkheid bieden om 2 keer te kunnen trainen facultatief.

  Is dit niet mogelijk dan eventueel 1,5 uur trainen.

  Keepers krijgen keeperstraining 1 x 0,5 uur per week.

   

   

  Indeling:

  Spelersgroep maximaal 9 spelers.

   

  Spelers E1 bestaan allemaal uit laatste jaars Ex-spelers.  Uitzonderingen hierop zijn spelers die buitengewoon goed zijn en er bovenuit steken.

   

  E2 bestaat uit de overgebleven spelers die laatste jaars E-spelers zijn, aangevuld met andere E spelers.

   

  E3 bestaat uit alle spelers van F1 zodat deze volgend jaar kunnen worden overgeheveld naar E1.

   

  Alle E teams dienen te beschikken over 2 leiders. Voorkeur gaat uit naar een trainer die zowel traint als coacht.  Dit geldt zeker voor E1. Vanaf seizoen 2011/2012 dient dit verplicht te zijn.

   

  Doorschuiven spelers.

  E1 haalt spelers uit E2. E2 uit E3, E3 haalt uit F1.

  Afwijken hiervan dient te worden overlegd met coördinatoren.

   

   

  Trainer:

  Trainer van E pupillen dient deel te nemen aan Pupillencursus van de KNVB.

  Bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur + gedeelte praktijk.

  Trainer E1 volgt de cursus pupillentrainer.

   

  Leider:

  Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek.

   

  D pupillen  ( leeftijd 8-10 jaar)

   

  Kenmerken: Leergierig

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

   

  *Technisch:

  Veel balcontacten.

  Alles met de bal.

  Variatie in oefenvormen.

  Links/rechts oefenen.

  Dribbelen met de bal zowel links rechts.

  Passeren van de tegenstander.

  Passen, trappen en aannemen van bal.

  Met meer weerstand trainen. Positiespel.

  Zoveel mogelijk herhalen van trainingen.

  Dribbelen met richtingsveranderingen.

  Wegdraaien van de tegenstander met voet, zowel binnenkant als buitenkant.

  Passen van de bal met de wreef over 20 meter zowel links als rechts.

   

  *Fysiek:

  Lichaam gebruiken.

   

  *Tactisch:

  11:11, ontwikkelen van inzicht

  Buitenspel leren.

  Trainen op 1:4:4:3.

  Doorschuiven in balbezit van de laatste man of voorstopper

  Principes bij balbezit/balverlies. ( binnenkant afdekken verdediger/ aanval zijkant breed)

   

  *Mentaliteit:

  Niet opgeven/altijd willen winnen.

   

  *Sociaal:

  Coachen van medespelers.

   

  Wat moet je proberen te voorkomen in de trainingen.

   

  Wachtrijtjes

   

  Passiviteit in de vorm.

   

   

  Geen rondjes laten lopen, alles met de bal.

   

  Doelstelling waaraan een D pupil moet voldoen als hij overgaat naar C:

   

  *Technisch:

  Links en rechts kunnen voetballen. Zowel kunnen passen, schieten als dribbelen.

  Passeren

  Stoppen van de bal met de voetzool/binnenkant

  Kunnen passen over afstand van 20 meter met wreef. ( links /rechts ).

  Schieten over 20 meter links/rechts.

   

  *Tactisch:

  Overzicht 10-20 meter. Spel zien.

  Herkennen posities ( tweedejaars D)

  Samen verdedigen. ( tweedejaars D )

   

  *Mentaliteit:

  Beter willen worden.

  Niet opgeven, willen winnen.

  Lef in acties ( tweedejaars D)

   

  *Fysiek:

  Lichaam durven gebruiken.

  Coördinatie van lichaam.

  Acties op snelheid. ( tweedejaars D)

   

  *Sociaal:

  Coachen van medespelers.

   

  Taak van Coach/ Leider:

  Altijd positief zijn.

  Plezier staat voorop.

  Handelen van spelers in relatie tot positie/taakbewust. Betere onderlinge afstemming.

   

  Aanvallend voetbal.

  Leveren van prestatie is ondergeschikt, gaat vooral om door ontwikkelen. Spelen om beter te worden. Dus risico’s durven nemen.

  Geen resultaat voetbal.

   

  Vaste speelwijze.  1:4:3:3.

  Doorschuiven van laatste man of voorstopper naar middenveld in balbezit. Spelen met drie spitsen.

   

   

  Uiteindelijke doel?

   

  Dat de spelers beter worden, maar vooral veel plezier beleven aan het spelletje.

  Dat D1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen.

   

   

  Trainingsintensiteit:

  D1 2 keer trainen.

  D2 2 keer trainen is dit niet mogelijk dan eventueel 1,5 uur trainen.

  D1 en D2 tegelijk trainen zodat men speelsituatie kan bespreken.

   

   

   

  Indeling:

  Spelersgroep maximaal 14 spelers.

   

  D1 bestaat uit minimaal 4 eerstejaars D spelers.

   

  Alle D teams dienen te beschikken over 2 leiders. Voorkeur gaat uit naar een trainer die zowel traint als coacht.  Is dit niet het geval, dan juiste afstemming tussen trainer en leider.  D1 vanaf seizoen 2011/2012 trainer /coach.

   

   

  Doorschuiven spelers:

  D1 haalt spelers uit D2.  D2 uit E1 etc.

  Afwijken hiervan dient te worden overlegd met coördinatoren.

   

   

  Trainer:

  Trainer van D pupillen dient deel te nemen aan Pupillencursus van de KNVB. ( zie bijgevoegde bijlage ).

  Bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur + gedeelte praktijk.

  Trainer D1 volgt de cursus pupillentrainer

   

  Leider:

  Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek.

   

   C-junioren ( leeftijd 12-14)

   

  Kenmerken: pubers, meer volwassen gedrag, eigen mening,

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

   

  *Technisch:

  Balcontrole.

  Balbezit, rust.

  Links/rechts kunnen passen/trappen.

  Positiespel ( ruimtes benutten, spel groot maken)

  Kort/direct spelen met zowel links/rechts. ( 1 x raken)

  Koppen.

  Veel herhalen.

  Conditie kan nu meer op getraind worden.

  Willen voetballen.

   

  *Fysiek:

  Lichaam gebruiken.

   

  *Tactisch:

  Teamtaken/leren in team spelen. Wat wordt er van je verwacht?

  Verdediger/aanvaller positie wordt steeds meer bepaald.

  Spelen met pressie, doorschuiven laatste man/voorstopper.

  Buitenspel leren.

  Trainen op 1:4:4:3.

  ( doorschuiven in balbezit van de laatste man of voorstopper)

  Principes bij balbezit/balverlies. ( binnenkant afdekken verdediger;  aanval zijkant breed)

   

  *Mentaliteit:

  Niet opgeven/altijd willen winnen.

  Omschakelen verdediging naar aanval en aanval naar verdediging.

   

  Doelstelling waaraan een C junior moet voldoen als hij overgaat naar B:

   

  *Technisch:

  Links en rechts kunnen voetballen. Zowel kunnen passen, schieten als dribbelen.

  Stoppen/aannemen van de bal. ( links als rechts)

  Positiespel beheersen.

  Rust aan de bal hebben.

   

  *Tactisch:

  Druk kunnen zetten op de tegenstander ( tweedejaars C)

  Weten wat positie inhoudt.

  Weten wat teamvoetbal inhoudt.

  Omschakeling aanval/verdediging als andersom beheersen.

   

  *Mentaliteit:

  Beter willen worden.

  Niet opgeven, willen winnen.

  Duels durven aangaan.

   

  *Fysiek:

  Lichaam durven gebruiken.

  Acties op snelheid.

   

  *Sociaal:

  Coachen van medespelers.

   

  Taak van Coach/ Leider:

  Ruimtes op veld benutten.

  Veldbezetting moet goed zijn. Optimale veldbezetting.

  Dieptespel gaat voor breedtespel.

  Bal houden, rust aan de bal.

  Kort dekken.

  Omschakeling v/a en a/v.

  Druk durven zetten op tegenpartij.

  Resultaat minder belangrijk, vooral voetballend vermogen omhoog. In balbezit risico’s durven nemen.

  Vaste speelwijze.  1:4:3:3.

  Doorschuiven van laatste man of voorstopper naar middenveld in balbezit.  Doelpunten maken belangrijker dan de winst.

  Spelen met drie spitsen.

  Iedereen levert zijn/haar eigen bijdrage.

  Corrigeren in de rust of tijdens de wedstrijd door speler naar de kant te halen.

   

  Uiteindelijke doel?

  Dat de spelers beter worden maar vooral veel plezier beleven aan het spelletje.

  Dat C1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen

   

  Trainingsintensiteit?

  C1 2 keer trainen.

  C2 2 keer trainen is dit niet mogelijk dan eventueel 1,5 uur trainen.

  C1 en C2 tegelijk trainen zodat men speelsituatie kan bespreken.

   

  Indeling:

  Spelersgroep maximaal 14 spelers.

   

  C1 bestaat uit minimaal 4 eerstejaars C spelers.

   

  Alle C teams dienen te beschikken over 2 leiders. Voorkeur gaat uit voor een trainer die zowel traint als coacht.  Is dit niet het geval dan juiste afstemming tussen trainer en leider.

  Vanaf 2011/2012 dient C1 te beschikken over trainer/coach.

   

  Doorschuiven spelers:

  C1 haalt spelers uit C2.  C2 uit D1 etc.

  Afwijken hiervan dient te worden overlegd met coördinatoren.

   

  Trainer: Trainer van C1 junioren dient  juniorencursus te volgen.

  Leider: Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek bezig.

   B-junioren ( leeftijd 14-16)

   

   Kenmerken:

   Steeds mondiger, winnen wordt steeds belangrijker.

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

   

  *Technisch:

  Balbezit, rust.

  Links/rechts kunnen passen/trappen over grotere afstand.

  Tweebenigheid moet er nu zijn.

  Balsnelheid kunnen aanpassen aan spelsituaties.

  Positiespel; ruimtes benutten, spel groot maken

  Kort/direct spelen met zowel links/rechts. ( 1 x raken)

  Veel herhalen.

   

  *Fysiek:

  Doorbewegen naar acties.

  Tempowisselingen in acties.

  Lichaam gebruiken.

  Conditie meer van kunnen eisen.

   

  *Tactisch:

  Teamtaken kunnen uitvoeren.

  Spelen met pressie, doorschuiven laatste man/voorstopper.

  Trainen op 1:4:4:3.

  ( doorschuiven in balbezit van de laatste man of voorstopper)

  Omschakeling bij balbezit als balverlies.

   

  *Mentaal:

  Teamtaken kunnen uitvoeren.

   

   

   

  Doelstelling waaraan een B junior moet voldoen als hij overgaat naar A.

   

  *Technisch:

  Passen /trappen (Links en rechts) over grotere afstand kunnen inspelen.

  Tweebenigheid moet aanwezig zijn.

  Direct kunnen spelen.

  Verplaatsen van de bal ( wisselpass)

  Positiespel beheersen.

  Rust aan de bal hebben.

   

  *Tactisch:

  Vooracties kunnen maken om vrij te komen.

  Ruimte maken voor medespeler.

  Gebruik maken van derde man, doorstappen laatste man/voorstopper.

  Druk kunnen zetten op de tegenstander.

  Weten wat positie inhoudt.

  Weten wat teamvoetbal inhoudt.

  Omschakeling aanval/verdediging beheersen.

   

  *Mentaliteit:

  Teamtaken kunnen uitvoeren.

   

  *Fysiek:

  Tempowisseling in acties.

  Doorbewegen zonder bal.

  Conditie moet uitstekend zijn.

   

   

  Taak van Coach/ Leider:

  Ruimtes op veld benutten.

  Optimale veldbezetting.

  Spelers bewust maken van feit wat er van hen verlangd wordt.

  Eisen kunnen strenger zijn voor spelers dan afgelopen jaren.

  Dieptespel gaat voor breedtespel.

  Bal houden, rust aan de bal.

  Kort dekken.

  Omschakeling v/a en a/v.

  Druk durven zetten op tegenpartij.

  Vaste speelwijze.  1:4:3:3.

  Doorschuiven van laatste man of voorstopper naar middenveld in balbezit. 

  Spelen met drie spitsen.

  Corrigeren in de rust of tijdens de wedstrijd door speler naar de kant te halen.

  We zijn nog steeds bezig met opleiden dus geen resultaatvoetbal.

   

   

  Uiteindelijke doel?

  Dat ze klaar zijn voor de stap naar de senioren.

  Dat B1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen.

   

  Trainingsintensiteit?

  B1 2 keer trainen.

   

  Indeling:

  Waarschijnlijk hebben wij maar 1 B1. Minimum is 13 spelers maximum 15 spelers.

   

  B team dient te beschikken over 2 leiders. Trainer dient tevens de coach te zijn..  Is dit niet het geval dan juiste afstemming tussen trainer en leider.

  B1 dient vanaf 2010/2011 te beschikken over trainer/coach.

   

  Trainer:

  Trainer van B1 junioren volgt de  juniorencursus.

   

   

  Leider: Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek.

   

   

   

   

  A-junioren ( leeftijd 16-18)

   

   

   Kenmerken:

  Willen meedenken. Vormen erg hun eigen mening.

   

  Waar moet vooral op getraind worden?

  Wat is doelstelling waaraan een A speler moet voldoen?

   

  *Technisch:

  positiespel.

  Functioneel gebruik van technische vaardigheden ( passen /trappen)

  Links/rechts kunnen spelen

  Ballen hard en strak kunnen inspelen.

  Doorbewegen na spelsituatie.

   

  *Fysiek:

  Gebruik maken van fysiek ten opzichte van tegenstander

  Conditioneel goed zijn.

   

  *Tactisch:

  Teambelang voor eigen belang.

  In linies kunnen samenwerken.

  Diepgang voor breedtespel.

  Spelen met pressie, doorschuiven laatste man/voorstopper.

  Trainen op 1:4:4:3.

  ( doorschuiven in balbezit van de laatste man of voorstopper)

  Omschakeling bij balbezit als balverlies.

   

   

   

  *Mentaal:

  Teambelang staat voorop.

   

   

  Taak Coach/ Leider:

  Ruimtes op veld benutten.

  Spelers meelaten denken.

  Veldbezetting moet goed zijn. Optimale veldbezetting.

  Dieptespel gaat voor breedtespel.

  Bal houden, rust aan de bal.

  Kort dekken.

  Omschakeling v/a en a/v.

  Druk durven zetten op tegenpartij.

  Vaste speelwijze.  1:4:3:3.

  Doorschuiven van laatste man of voorstopper naar middenveld in balbezit. 

  Spelen met drie spitsen.

  Corrigeren in de rust of tijdens de wedstrijd door speler naar de kant te halen.

  Resultaat wordt steeds belangrijker met oog op toekomst van doorschuiven naar senioren.

   

   

   

  Uiteindelijke doel?

  Dat een aantal spelers van de A1 in het eerste elftal komen te spelen.

  Dat A1 op zo hoog mogelijk niveau gaat spelen.

   

  Trainingsintensiteit?

  A1 2 keer trainen.

   

   

  Indeling:

  Waarschijnlijk hebben wij maar 1 A1. Minimum is 13 spelers maximum 15 spelers.

   

  A team dient te beschikken over 2 leiders. Trainer dient tevens de coach te zijn.  Is dit niet het geval dan juiste afstemming tussen trainer en leider.

  A1 dient vanaf 2010/2011 te beschikken over trainer/coach.

   

  Trainer:

  Trainer van A1 junioren dient minimaal cursus juniorentrainer te volgen.

  Het liefst oefenmeester 3 ( jeugd/senioren. Het moet het visitekaartje van de jeugd zijn, dus mogen er meer eisen aan worden gesteld.

   

  Leider:

  Dient in bezit te zijn van protocol van vv Tollebeek.

   

  12.0 Overgang junioren naar de senioren.

   

  Begeleiding A1-jeugdselectie:

  Hoogste juniorenelftal moet visitekaartje zijn van de jeugdafdeling.

  De aanpak mag dan ook professioneler zijn voor wat betreft trainingen en wedstrijdbegeleiding.

  Aangezien wij veel tijd hebben besteed in de jongste jeugd, dienen er zoveel mogelijk A junioren de overstap te maken naar de senioren. Wanneer de begeleiding en opvang niet goed is, bestaat de kans dat de jeugdige spelers tenslotte hun heil elders zoeken.

   

  Overstap junioren naar senioren is groot. Er is geen sprake meer van leeftijdsverschil.  Falen wordt minder geaccepteerd. Meer concurrentie doordat leeftijdsverschil wegvalt.

   

  Voorstel:

  • Extra aandacht en begeleiding van de A1 junioren.
  • Eerlijke kans voor de junioren in de overgang naar senioren.
  • Tijdig meelaten trainen van de A junioren met de selectie.
  • Misschien elftal onder 23 jaar laten samenstellen.
  • Aantal trainingen laten verzorgen door eerste elftal trainer.
  • Eerste elftal trainer moet trainer  A1 begeleiden, waar kan eventueel ondersteunen.

   

   

  13.0 BELEID EERSTE SELECTIE EN TWEEDE ELFTAL.

   

   

   

  Beide dienen over een trainer/coach te beschikken.

  Dit voorkomt dat spelers uit de jeugd sneller hun heil elders zoeken.

   

  Speelwijze moet geënt zijn wat de jeugd wordt geleerd. 1:4:3:3 met doorstappen van laatste man of voorstopper.

   

  Trainers eerste selectie dient 4 keer in jaar de A1 te trainen.

   

  Trainer eerste selectie begeleidt trainer A1 en B1.

   

  Spelers van tweede dienen minimaal 1 keer te trainen onder hun eigen trainer.

   

  Bijlage: Trainingsopbouw

   

   

  Wie wil je trainen?

              Aanvallers/verdedigers

   

  Wat wil je trainen?                                                    Aanvallen/verdedigen/omschakelen/pressie.

   

  Waarop wil je de spelers trainen?

              Techniek, tactiek, conditie.

   

  Door deze vragen te beantwoorden kom je tot een training.

   

   

  Trainingsgedeelte bestaat meestal uit drie delen:

  1.Warming-up

   

  2.Leervorm: Hier train je het gedeelte dat je wilt leren aan de spelers.

   

  3.Eindvorm: Controleer of ze hebben begrepen wat je ze geleerd hebt.

   

   

  Waar moet een training aan voldoen?

  *Moet met voetbal te maken hebben veel balcontacten

  *Veel herhalen

  *Zo veel mogelijk spelers tegelijk bezig zijn

  *Weerstand

  *Moet iets te winnen zijn.